Norskkurs A2-B1 nivå

Norskkurs A2-B1 nivå Foto: Shutterstock Kurset går over 10 uker, tirsdager og torsdager klokka 17.00-19.30. Oppstart: 10. mars 2020.
 

Påmeldings frist: Snarest.

Kursbeskrivelse
Mål: etter endt kurs skal kursdeltakerne kunne kommunisere sammenhengende (muntlig og skriftlig) om temaer fra dagligliv, skole og arbeid. Kurset passer for de som kan norsk fra før (A1-A2 nivå) men vil gjerne lære mer og/eller ta Norskprøve A2-B1 nivå .

INNHOLD
Språkopplæring- grammatikk og uttale, kommunikasjon i hverdagen, tekstskriving.

Arbeidsliv-yrker, kommunikasjon i arbeidslivet, HMS, jobbkoder, begreper og arbeidskultur.

Samfunnskunnskap- kunnskap om Norge, rettigheter, muligheter og plikter i det norske samfunnet, skattesystemet, helsevesenet.

Skole og barnehage- rutiner, struktur, ansatte, samarbeid hjem/skole/barnehage, høyere utdanning i Norge.

Kurset går over 10 uker, tirsdag og torsdag klokka 17.00-19.30

Læreverk: Veien inn A2 tekst og arbeidsbok

Nettressurs: Min vei/ Veien inn A2-B1

Sted: Integreringsenheten Narvik, Havnegata 2, 8514 Narvik

Nivå: A2-B1

Pris: 5 350 kr. (avsluttende kartleggingsprøve, lærebøker og nettressurs inkludert)

Antall timer: 60

Påmelding: e-post- narvik.voksenopplaering@narvik.kommune.no

Oppstartdato: 10. mars 2020

Påmeldingsfrist: snarest
 

Informasjon om plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Du kan ha plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

For å få innvilget permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap, kan du blant annet ha plikt til å gjennomføre 300 timer opplæring i: 

  • norsk (250 timer), og
  • samfunnskunnskap (50 timer)

Du må selv betale for opplæringen.


Du kan søke om fritak fra plikten til opplæring hvis: 

  • du kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk, eller
  • særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker tilsier det

Praktisk informasjon Du må selv kontakte voksenopplæringen i kommunen der du er folkeregistrert for å søke om opplæring, eller hvis du ønsker å søke om fritak. Har du spørsmål eller trenger informasjon om frister og rettigheter kontakt voksenopplæringen.
Du kan også finne informasjon på www.imdi.no og www.udi.no