Nordland fylkeskommune og Narvik spiller på lag

I Ballangen letes det for fullt etter det som forhåpentligvis er store forekomster av viktige metaller og mineraler. I Bjerkvik er Aker og Nordkraft i ferd med å legge til rette for det som kan bli Europas største hydrogen- og ammoniakkanlegg.

Dette er bare noen av flere prosjekter og satsinger som både kan gi Narvik kommune nye arbeidsplasser, men som også vil kreve en rekke ulike satsinger på infrastruktur og tilbud til innbyggerne. Langt fra alt klarer kommunen alene å løse.

Narvik kommune og Nordland fylkeskommune besøker industriområdet i Skoglund. - Klikk for stort bildePÅ BEFARING: Et besøk til Aker Narviks industriområde i Skoglund i Bjerkvik var en selvfølge da fylkeskommunen besøkte Narvik. Fra venstre: næringssjef i Narvik kommune, Lars Sigurd Eide, rådmann Lars Skjønnås, spesialrådgiver ved fylkesrådslederens kontor i Nordland fylkeskommune, Greta Johansen, daglig leder i Aker Narvik, Torkjell Lund, fylkesgeolog Even Sund Nikolaisen og næringsrådgiver i Nordland fylkeskommune, Mari Didriksen. Terje Næsje

Onsdag hadde Narvik kommune besøk av Nordland fylkeskommune. En bred gjennomgang av alle prosjekter, satsinger – og mulige utfordringer – sto på menyen. Blant annet et besøk på nettopp det industriområdet som er under ferdigstillelse i tidligere Skoglund leir i Bjerkvik. Her planlegges det ikke bare for hydrogen- og ammoniakkproduksjon, men også for en rekke andre ulike mulige industrier.

– Veldig nyttig. Å være bredt informert om Narviks muligheter og utfordringer er av stor betydning for oss.

– Å ha et best mulig samspill mellom fylkeskommunen og Narvik kommune er viktig. I tillegg til alle de områdene vi har et direkte ansvar, slik for eksempel å levere relevante videregående utdanninger, skal vi bidra med både å legge til rette, dele kunnskap, åpne dører, og i noen tilfeller kanskje også delta med ulike finansieringer.

– Da er vi avhengig av å vite mest mulig om hva som skjer her. Og her i Narvik er det mye positivt og spennende som skjer, forteller spesialrådgiver ved fylkesrådslederens kontor i Nordland fylkeskommune, Greta Johansen.

Sammen med fylkesgeolog Even Sund Nikolaisen og næringsrådgiver Mari Didriksen ble Johansen guidet gjennom en lang liste av pågående prosjekter og utfordringer.

Nordland fylkeskommune får informasjon fra Torkjell Lund i Aker Narvik. - Klikk for stort bildeINFORMERTE: Torkjell Lund fra Aker Narvik ga spesialrådgiver ved fylkesrådslederens kontor i Nordland fylkeskommune, Greta Johansen, fylkesgeolog Even Sund Nikolaisen og næringsrådgiver Mari Didriksen en innføring i hva som kan bli etablert i industriområdet i Skoglund. Terje Næsje
 • Etablering av industri i Skoglund i Bjerkvik
 • Forsvarssatsing i Bjerkvik
 • Mulig etablering av industri på Hergot
 • Mulige industrisatsinger i Framneslia
 • Utvikling av Indre havn og Narvikterminalen
 • Tilrettelegging for industri på Ballangsleira
 • Utvidelse av industriområdet på Fornes i Ballangen
 • Gruveplaner i Ballangen
 • Utvikling av industri og karbonfangst i Kjøpsvik
 • Narvik havn som alliert mottak for Norge, Sverige og Finland
 • Økt kapasitet på Ofotbanen
 • E6 i tunnel utenom Narvik sentrum

– Vi jobber allerede tett og godt sammen med fylkeskommunen på flere av disse temaene, og nå går vi også i gang med prosjektet Narvik 2030 der fylket er en aktiv medspiller. Dette er et prosjekt som tar mål av seg til å bidra til økt bolyst, skal bidra til tilflytting og befolkningsvekst og gjøre det enda mer attraktivt å etablere nye arbeidsplasser i kommunen.

– Nordland fylkeskommune er viktig for oss, og det er en selvfølge å sørge for at fylket vet mest mulig om det vi holder på med, sier rådmann Lars Skjønnås.

Oversiktsbilde over industriområdet i Skoglund i Bjerkvik. - Klikk for stort bildeSTORT: Industriområdet i Skoglund ved Bjerkvik er stort. I tillegg til både hydrogen- og ammoniakkproduksjon vil det være plass til også annen industri her. Terje Næsje