Narviksenteret inviterer til dialog

 Narviksenteret har glede av å invitere til dialog om ditt lokalsamfunn. Tiltaket er støttet av Bufdir og tar sikte på å fremme en dialogisk tilnærming og samarbeid mellom innbyggerne i lokalsamfunnet.

 Lenke til arrangement på Facebook

Narviksenteret inviterer til dialog om det som opptar deg i ditt lokalsamfunn. Gjennom dialog skal vi sette søkelys på våre egne holdninger og antakelser knyttet til det vi opplever av gruppetenking, diskriminering, rasisme, antirasisme og tilhørighet i våre liv og i samfunnet generelt.

I løpet av tre økter får du innsikt og øvelse i å delta i dialog. Deltakerne bestemmer selv hva som er viktig å snakke om.

Åpent for ungdom i alle aldre, 16 år og oppover.

Samtalen ledes av erfarne fasilitatorer fra Narviksenteret og UNLRN PRJCT i Lofoten. Prosjektet er finansiert av Bufdir.

Dialogene vil finne sted på Narviksenteret onsdagene 10.november, 8.desember og 19.januar.

Den første onsdagen starter vi 17.00 og de neste onsdagene klokken 18.00.

Det blir enkel servering.

Har du spørsmål, kontakt Kari Eilertsen, 90891775 eller Joakim Arnøy, 91916172

Påmelding skjer til ke@narviksenteret.no

Invitasjonen fra Narviksenteret:

Vi møtes tre ganger over en periode og deltar i en dialog der temaet kan være utfordrende, sårbart eller kontroversielt. Deltakerne få erfaring og kompetanse i å delta i dialog med andre i samfunnet vi bor der utgangspunktet er temaer som kan være vanskelige eller spenningsfylt å snakke om. Mange samtaler foregår på nettet, og skaper ikke nødvendigvis forståelse mellom deltakerne. Vi ønsker å bidra til en inkluderende arena der det er takhøyde og mulighet til å samtale om fordommer, diskriminering, rasisme eller andre aktuelle temaer. 

Vi ønsker å komme i kontakt med ungdommer som er engasjert i lokalsamfunnet, eller som er i starten av sitt arbeidsliv. Hvis du er engasjert i politisk ungdomsparti, ungdomsråd eller elevråd, eller generelt interessert i samfunnet, da er du velkommen til å delta. Vi ønsker også å rekruttere voksne som gjennom sitt yrke eller organisasjonsarbeid er i relasjon til og arbeider med andre mennesker. Om du er ansatt i offentlig eller privat sektor spiller ingen rolle. 

Vi ser for oss å møtes tre ganger på din hjemplass.  Som deltaker vil du få mulighet til å påvirke hva som skal være tema, og utdype temaet og undersøke nye perspektiver sammen med andre. 
Ved å møtes flere ganger har du mulighet til å utvikle et konstruktivt uenighetsfellsskap, lære kjøreregler for dialog og bidra til å snakke om og løse opp i spenninger som ligger latent i lokalsamfunnet.

Narviksenteret arrangerer dialogene høsten 2021 i uke 45, 49 og 3, og vi samarbeider med Unlrn Prjct. Kursleder Ro Averin har erfaring med å arbeide med dialog som metode mot rasisme og diskriminering, og å sette søkelys på våre egne holdninger og antakelser. Ro snakker engelsk, og det er en stor fordel om deltakerne forstår engelsk.

Dialogen i gruppa vil foregå på norsk. Dialogrekken er tenkt gjennomført i Melbu, Narvik og Hamarøy.