Narvik skaper milepæl for Nord-Norge

Forsvarssatsing i Bjerkvik tar form.

Konserndirektør Terje Bråthen i KDA, forsvarsminister Bjørn Arild Gram, varaordfører i Narvik, Per Kristian Arntzen og daglig leder i Arena Nord Utvikling, Terje Steinsund - Klikk for stort bildeÅPNING: Konserndirektør Terje Bråthen i KDA, forsvarsminister Bjørn Arild Gram, varaordfører i Narvik, Per Kristian Arntzen og daglig leder i Arena Nord Utvikling, Terje Steinsund markerte åpningen av Kongsberg Defence & Aerospace sitt kontor i Bjerkvik med snorklipping. Terje Næsje

– Et stort potensial, sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

– Vi satser der vi ser muligheten, sa konserndirektør Terje Bråthen i Kongsberg Defence & Aerospace (KDA).

– Det vi skal få til her i Bjerkvik kommer ikke bare til å bli viktig for Narvik. Vi skal legge til rette for at norsk forsvarsindustri omsider skaper verdier og arbeidsplasser i hele Nord-Norge.

– Dette har vi jobbet med i åtte år, og endelig øyner vi at det kan gi avkastning. Dagen i dag er en milepæl, sier Terje Steinsund, daglig leder i Arena Nord Utvikling. 

Tirsdag den 5. september var han vertskap for både forsvarsministeren og konserndirektøren i KDA. Anledningen var at sistnevnte åpnet kontorfellesskap med Arena Nord, omtrent så tett inntil gjerdet til Bjerkvik tekniske verksted som det er mulig å komme.

Bjerkvik tekniske verksted er Hærens teknologiske tyngdepunkt i Nord-Norge. Med sine drøyt 100 ansatte er det en betydelig arbeidsplass, men det enslige fotavtrykket dette setter er etter Steinsund og Narvik kommunes mening altfor lite. 

Det operative norske forsvaret handler om nordområdene, men til tross for det er den norske forsvarsindustrien knappest å se nord for polarsirkelen.

I FOKUS: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram og konserndirektør Terje Bråthen. - Klikk for stort bildeI FOKUS: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram og konserndirektør Terje Bråthen. Terje Næsje

– Vi snakker om en industri som omsetter for milliarder og har tusenvis av ansatte. 

– Forsvaret er både avhengig av velfungerende lokalsamfunn og samtidig avhengig av et stadig bedre samarbeid med sivil industri. Da må industrien i langt større grad enn i dag være til stede der Forsvaret har sitt tyngdepunkt. Midt i dette tyngdepunktet finner vi Narvik og Bjerkvik, sier Steinsund.
Han forteller at det som nå er i ferd med å sette fart kan spores tilbake til 2015 og det arbeidet som Narvik kommune gjennom næringsutviklingsselskapet Futurum rullet ut i forbindelse med den daværende langtidsplanen for Forsvaret.

– Vi kom etter hvert så langt at vi for snart to år siden kunne etablere Arena Nord Utvikling, sier Steinsund. 

Selskapet er eid av Narvik kommune, Narvikgården, Narvik havn og Futurum, og har hele Nord-Norge som arena.

Arena Nord Utvikling skal være et bindeledd mellom Forsvaret og internasjonale, nasjonale og regionale forsknings- og industriaktører.

Selskapet har ambisjoner om å utvikle industriell infrastruktur i tilknytning til forsvarets tunge tilstedeværelse i landsdelen.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram og daglig leder i Arena Nord Utvikling, Terje Steinsund i diskusjon om mulighetene som finnes i Bjerkvik og resten av Nord-Norge. - Klikk for stort bildeMULIGHETER: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram og daglig leder i Arena Nord Utvikling, Terje Steinsund i diskusjon om mulighetene som finnes i Bjerkvik og resten av Nord-Norge. Terje Næsje


Som tidligere Futurum-direktør og næringssjef i Narvik kommune har Arena Nord Utvikling vært et hjertebarn for Terje Steinsund. Nå fyller han rollen som daglig leder i selskapet og fikk tirsdag flere tydelige signaler fra både konserndirektør og minister om at det omsider kan komme til å balle på seg i Bjerkvik.

Konserndirektør Terje Bråthen i Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) - Klikk for stort bildeHAR HISTORIEN MED SEG: Konserndirektør Terje Bråthen i Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) kunne fortelle at han kjente godt til tidligere KVs historie i Narvik, og at han ikke vil ha noe imot om det igjen blir mange arbeidsplasser i regionen i regi av konsernet. Terje Næsje


Terje Bråthen i KDA viste til etableringen av Kongsberg Våpenfabrikk i Narvik 1979 i forbindelse med anskaffelsen av jagerflyet F 16. Fabrikken i Narvik telte den gang da om lag 200 ansatte.

– Jeg håper at med de industrielle mulighetene som er, kan vi på nytt se tilsvarende i denne regionen. Vi vil satse, om vi ser muligheten. Nord-Norge er en viktig region for oss og vi ser både markeds- og kompetansemuligheter, sa han og minte om at Kongsberg-gruppen har en ordrereserve på mer enn 40 milliarder kroner som etter hvert skal settes i arbeid.

– Vi skal utvikle noe mye større enn dette kontoret som vi nå åpner her i Bjerkvik nå, slo han fast.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram for sin del berømmer hele Narvik initiativ bak Arena Nord.

– Det er viktig med et godt samarbeid mellom Forsvaret og lokalsamfunnet, og levedyktige lokalsamfunn er viktig for totalforsvaret. Evnen til å tenke nytt og smart kommer til å bli viktig i forsvarets langtidsplan, sier han.

Forsvarsministeren peker på at Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) allerede har utredet mulige alternativer for en utvidet innovasjonssatsing i Nord-Norge og at dette arbeidet nå er inne til vurdering hos departementet.

– Vi har helt klart forventninger til at FFI skal røre på seg og komme nordover. Vi er klare til å ta imot dem. FFI er en viktig premissleverandør for å få til innovasjon, forskning og arbeidsplasser i tilknytning til Forsvaret.

– Vi har fortsatt en vei å gå, men er definitivt på riktig spor. Og dette handler som sagt ikke bare om Narvik og Bjerkvik. Den hatten vi har tatt på oss, skal hele Nord-Norge dra nytte av, sier Terje Steinsund.

Slik mener Arena Nord at området rundt Bjerkvik tekniske verksted kan utvikles - Klikk for stort bildeHAR TANKER: Slik mener Arena Nord at området rundt Bjerkvik tekniske verksted kan utvikles. Arena Nord Utvikling