Narvik kommunes årsregnskap for 2018 er levert med overskudd på 9,2 millioner kroner

Siste prognose og balansering av budsjettet til Narvik kommune tilsa at budsjettet for 2018 bare akkurat skulle gå i balanse.

Det har hele organisasjonen vært klar over, og har jobbet for å rette opp.

  • Vi vet det er tøffe tider i organisasjonen, men de skal ha skryt for å ha klart å følge budsjettene, og jobbet med trang økonomi - samtidig som vi har levert gode tjenester.

Det sier ordfører i Narvik kommune, Rune Edvardsen.

  • Enda er det harde økonomiske tider og enda har vi en del utfordringer. Vi må fortsatt jobbe godt med økonomien for å skaffe oss handlingsrom, både for nødvendige investeringer, utvikling og reformer av kommunen. Men nå har vi levert et årsregnskap med overskudd, sier Rune Edvardsen fornøyd.
  • Dette er veldig bra, og viser at det nytter å jobbe målrettet. Vi trenger dette når vi nå skal bygge Nye Narvik kommune sammen med Ballangen og Tysfjord. Det blir tøffe tak fremover, sier Lars Skjønnås.

Lars Skjønnås er i dag rådmann i Narvik kommune, men ble også nylig tilsatt som rådmann for Nye Narvik kommune.

Ballangen, Tysfjord og Narvik kommuner slås sammen fra 1. januar 2020.

Narvik kommunes driftsinntekter var i 2018 på 1,6 milliarder kroner, mens utgiftene var på 1,58 milliarder kroner. Dette gir et positivt netto driftsresultat på 17,6 millioner kroner (1,1%).

Avsetning til disposisjonsfond øker samtidig i regnskapet med 27 millioner kroner, og Narvik kommune har nå totalt 84 millioner kroner på bok.

Årsregnskapet for 2018 er oversendt revisjonen. Revisjonen skal avgi revisjonsberetningen snarest, og senest 15.04.2019.

Utdypende opplysninger vil fremkomme i kommunens årsrapport for 2018.

Bildet: Rådmann Lars Skjønnås og ordfører Rune Edvardsen kan fornøyd fortelle at Narvik kommunes årsregnskap for 2018 er levert med overskudd.