Narvik kommune tar i bruk nasjonal portal for bekymringsmelding

Foreldregruppe PMTO - Klikk for stort bilde  

Nasjonal portal for bekymringsmelding er utviklet av KS i samarbeid med Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Løsningen skal sikre raskere og tryggere innsending av bekymringsmeldinger, og bedre kvalitet på innholdet.

Løsningen består av to ulike skjema; ett for privat melder og ett for offentlig ansatte.

Brukerne logger seg inn på portalen, fyller ut og sender inn bekymringsmeldingen. Løsningen vil deretter levere bekymringsmeldingen på en eller flere av følgende måter:

  • direkte til kommunens fagsystem (strukturert informasjon)
  • som en manuell nedlastning (ustrukturert informasjon i digital form – PDF)
  • per brevpost

Innføringen av løsningen er en del av Narvik kommunes videreutvikling av tjenester for innbyggerne i kommunen og vår satsing på digitalisering.

Klikk her for informasjon om barnevernet, hvordan melde til barnevernet og kontaktinformasjonen til barnevernet