Narvik kommune kjøper hjem landområder i Ballangen

For å kunne legge til rette for aktivitet i Ballangen har kommunen nå kjøpt tilbake landområder på Fornes  og Arnesfjellet.

Det er mange år siden det var industriaktivitet på områdene, men det er lang historie og tradisjon med industrivirksomhet på Fornes og Arnesfjellet i Ballangen.

Landområdene er kjøpt fra utenlandske eiere, og formålet med kjøpet er å kunne legge til rette for næringsaktivitet, etableringer - og arbeidsplasser.

Med områdene på Fornes, Arnesfjellet og Ballangsleira har Narvik kommune nå store industriområder tilgjengelig for ny aktivitet.

Narvik kommunes næringsselskap Futurum har jevnlig kontakt med aktører som trenger industriområder. Nå skal områdene Narvik kommune har kontroll over utnyttes innenfor rammer av reguleringsplaner og kommuneplaner som eksistererer.

Fra venstre: Rådmann Lars Skjønnås, ordfører Rune Edvardsen, næringssjef Lars Sigurd Eide og varaordfører Per Kristian Arntzen.