Narvik klatrer på kommunebarometeret

Med et byks på 38 plasser, endte Narvik kommune på en 204.-plass blant de 356 kommunene i årets kommunebarometer fra Kommunal Rapport.

Rådmann Lars Skjønnås - Klikk for stort bildeRådmann Lars Skjønnås er fornøyd med at Narvik kommune tar store steg i riktig retning på Kommunebarometeret.

– Vi er fornøyd med at vi klatrer, og tallene bak plasseringen viser at det er en rekke gode prestasjoner i mange enheter i Narvik kommune. Innen sosialtjeneste, kultur, vann, avløp og renovasjon, samt saksbehandling ligger vi godt foran det store flertallet av norske kommuner.

– Faktisk har vi til dels en kraftig forbedring av rangeringen på hele ni av de tolv målte områdene, sier rådmann Lars Skjønnås.

– Og så er det samtidig også en del områder der vi åpenbart verken kan eller skal slå oss til ro.

– Innen pleie- og omsorgstjenestene, helse, og barnevern skulle vi gjerne hatt en høyere score. Uavhengig av Kommunebarometeret er dette områder som allerede har et sterkt fokus hos oss, vi gjør løpende tiltak, og vi forventer forbedring, sier han.

– Det handler blant annet om å legge til rette for at folk kan bo der de aller fleste trives best, hjemme hos seg selv, lengre. Her pågår det nå mye arbeid på flere områder.

– Narvik, Ballangen og Tysfjord hadde tidligere alt for lite fokus på å tilrettelegge for dette. Alternativet ble da ofte en plass på sykehjem. Dette kunne ikke fortsette. 

– Nye Narvik kommune må bli langt flinkere til å legge til rette for at folk kan bo lengst mulig hjemme, samt tilby tilrettelagte boliger i hele kommunen. Da må vi bygge tilbud, og dette jobber vi med hver eneste dag, sier Skjønnås.

Hvert år gjør Kommunal rapport en sammenligning av norske kommuner basert på til sammen 155 nøkkeltall innen 12 sektorer.

Hensikten er å gi beslutningstakere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver.

Resultatet gir en indikator, mulighet til å stille spørsmål og ikke minst lære av andre kommuner.

Tallene er i hovedsak hentet fra SSBs Kostra-database, tall for 2022. Det er i tillegg hentet statistikk fra kilder som Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking.

Luftfoto av Narvikhalvøya en solskinnsdag. - Klikk for stort bildeOPP, OPP, OPP: På ni av tolv områder bedrer Narvik kommune posisjonen sin. Det medfører et hopp på 38 plasser på Kommunebarometeret. Thomas Mkal Berg-Nilsen/Visit Narvik

Slik plasserer Narvik kommune seg på de ulike områdene i 2023 og 2022. (Endring fra 2022 i parentes):

Kommunebarometeret
Område 2023 2022 Endring
Grunnskole 145 171 (Opp 26 plasser)
Pleie og omsorg 303 259 (Ned 44 plasser)
Barnevern 212 216 (Opp 4 plasser)
Barnehage 170 93 (Ned 77 plasser)
Helse 301 343 (Opp 42 plasser)
Sosialtjeneste 21 63 (Opp 42 plasser)
Kultur 68 255 (Opp 187 plasser)
Klima og natur/Miljø 165 232 (Opp 67 plasser)
Saksbehandling 96 111 (Opp 15 plasser)
Vann, avløp og renovasjon 75 64 (Ned 11 plasser)
Økonomi 276 327 (Opp 51 plasser)
Kostnadsnivå 251 264 (Opp 13 plasser)
Total plassering 204 242 (Opp 38 plasser)

I Norge er det totalt 356 kommuner.

Utviklingsredaktør i Kommunal Rapport, Espen Andersen, peker på at det er viktig å huske på at karakteren gjenspeiler kommunens plassering i sektoren, relativ til de andre kommunene.

– Karakteren settes med andre ord ikke ut fra definerte kriterier for hva som er objektivt «bra» eller «dårlig».

– Et rødt nøkkeltall, betyr ikke annet enn at de fleste andre kommunene gjorde det bedre. Faktisk er det slik at for noen nøkkeltall gjør hele Kommune-Norge det bra.

– Så bra, at selv de nederste ligger godt over normer og innenfor minimumskrav, skriver Andersen i sitt forord til kommunebarometeret.