Narvik er nå godkjent Trafikksikker kommune

Narvik kommune er godkjent etter Trygg Trafikks forebyggende ordning Trafikksikker kommune.

Trafikksikker kommune er en satsning fra Trygg Trafikk, som skal føre til gode og sunne holdninger i trafikken. Godkjenningen er et kvalitetsstempel fra Trygg Trafikk for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet i hele organisasjonen. Narvik kommune ble godkjent 7. desember.


At Narvik nå er med i ordningen Trafikksikker kommune betyr ikke at alle utfordringer er løst, men at vi prioriterer trafikksikkerhet høyt, sier Solrun Skeibu.

Solrun Skeibu er folkehelsekoordinator, og har hatt ansvaret for arbeidet med ordningen.


Trafikksikkerhet gjelder alle fagområder i hele kommunen. Sammen med Trygg Trafikk har vi gått gjennom kommunens rutiner fra før barn fødes og livet gjennom, fra helsestasjon og videre. Trafikksikkerhet er med i planleggingen og tankesett livet gjennom, sier Lars Norman Andersen, assisterende rådmann.

Nordland fylkeskommune har i samarbeid med Trygg Trafikk utarbeidet kriterier for godkjenningsordningen, og Narvik har nå alle sine retningslinjer på plass. Som barnehage- og skoleeier, arbeidsgiver og vegeier, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker.