Nå starter vi samarbeid for å gjøre Narvik mer demensvennlig

Narvik kommune starter utstrakt samarbeid med Narvik demensforening og Nasjonalforeningen for folkehelse. Målet er å tilrettelegge lokalmiljø slik at også personer med demens lettere kan delta i vanlige hverdagsaktiviteter.

 

– Narvik kommune gjennomførte slike kurs for flere år siden, og nå ønsker vi å spre kunnskapen i hele regionen. Vi planlegger kurs i Narvik, Bjerkvik, Ballangen og Kjøpsvik - og håper på positive tilbakemeldinger fra næringslivet, og at så mange som mulig ønsker å delta på kurs, sier Solrun Skeibu, folkehelsekoordinator.

Både store og små bedrifter oppfordres til å ta kontakt med folkehelsekoordinator Solrun Skeibu på e-post solrun.skeibu@narvik.kommune.no for å melde interesse for kurs.

Kursene vil gjennomføres for ansatte i ulike yrkesgrupper som:

  • apotek
  • banker
  • butikker
  • transport
  • og mer

Gjennom kurs-kampanjen skal vi formidle hva demens er, og hvordan vi kan gi god service til personer med demens. Kursene vil tilpasses de ulike bedriftene, både i tid og omfang.

Arbeidet koordineres av Folkehelsekoordinator i Narvik kommune. Sammen med en arbeidsgruppe som består av Demensforeningen i Narvik, Friskliv og Mestring og demenskoordinator. Arbeidsgruppen vil stille med fagpersonell som vil bidra i kursopplegget.

– Vi håper å være med å bidra til at det blir enklere for personer med demens å utføre vanlige hverdagsaktiviteter som å handle, dra i banken, bruke offentlig transport, eller bare å være i fysisk aktivitet. Det er en fordel for hele samfunnet å dempe negative konsekvenser, og at personer med demens kan møtes med forståelse for sine utfordringer, sier Signy Strøm i Narvik demensforening.

– Det kan være snakk om enkle prinsipper og måter å kommunisere på som de fleste av oss ikke tenker over, men som gjør hverdagen til personer med demens utfordrende, sier Tina Sjøvoll, demenskoordinator i Narvik kommune.

Du kan lese mer om demenstilbud her:

Demenstilbud