Nå skal Ballangsleira behandles politisk

Klikk for stort bilde 29. april legges en avtale om tilbakeføring av Ballangsleira frem for kommunestyret i Narvik. Da skal kommunestyret ta stilling til muligheten for tilbakeføring av industriområdet til kommunalt eierskap.

Gamle Ballangen kommune solgte Ballangsleira med et ønske om at det skulle utvikles næring på det sentrale industriområdet i sentrum av Ballangen.

Da Ballangsleira ble solgt var det med en tydelig klausul om at leira skulle tilbakeføres hvis det ikke ble etablert næring med arbeidsplasser på området innen en gitt tidsfrist.

Tidsfristen har gått ut, og i mellomtiden har Hive, selskapet som kjøpte Ballangsleira, pådratt seg gjeld. Kreditorene tok pant i Ballangsleira, og siden har det vært diskusjoner.

Nå har Narvik kommune forhandlet frem en avtale med alle involverte parter, både Hive og kreditorene deres. Det er denne avtalen som skal behandles politisk i kommunestyret.

Dette sier Lars Skjønnås, rådmann:
- Denne avtalen legges frem for kommunestyret 29. april. Med avtalen unngår vi eventuelle videre rettsprosesser, og Narvik kommune og Narvikgården sitter igjen med en fortjeneste på 1,8 millioner kroner. Det har vi fått til fordi Ballangen kommune inngikk klare og tydelige avtaler med klausuler om tilbakeføring.
- Viktigst for Narvik kommune, og hele Narviksamfunnet, er at vi raskest mulig får Ballangsleira tilbake under kommunal kontroll. Vi trenger Ballangsleira og flere arealer som kan utvikles for næring.

Dette sier Frode Danielsen, direktør i Narvikgården:
- Narvik har er et stort behov for regulerte og klargjorte næringsarealer. Vi er en stor kommune, men vi har for lite slike næringsarealer. Ballangsleira er et 630 mål stort areal, ferdig regulert til næring. Det har stor verdi i form av mulighet for å utvikle kommunen.

Avtalen består i hovedsak av at Narvik kommunes eiendomsselskap Narvikgården AS overtar aksjene i Kolos Norway for kr. 1,-. Dette er en avtale det er enighet om mellom alle parter, inkludert långiverne i selskapet. Dermed unngås fremtidige rettstvister.

Verken Narvik kommune eller Narvikgården sitter igjen med tap i forbindelse med overtakelsen. I tillegg får Narvik kommune gjennom Narvikgården kontroll på eierskapet og de økonomiske interessene i eiendommene.

Hele den politiske saken med en mer utdypende forklaring av avtalen ligger på Narvik kommunes innsynsportal:
 

 

Saksframlegg til politisk behandling - tilbakeføring Ballangsleira

Narvikgården er Narvik kommunes selskap for kommersiell eiendomsutvikling, og er 100 prosent eid av Narvik kommune:

www.narvikgaarden.no