Nå har Ankenes Bo- og Servicesenter, Oscarsborg Bo- og Servicesenter og Villa Solborg en viktig sertifisering

Onsdag den 16. oktober ble Narvik kommunes første Livsgledehjem-sertifisert. Først ute var Ankenes Bo- og Servicesenter. Dagen etter ble også Oscarsborg Bo- og Servicesenter og Villa Solborg sertifisert som Livsgledehjem. Gratulerer til alle dyktige og dedikerte ansatte. 

Klikk for stort bilde Om sertifiseringsordningen Livsgledehjem

Livsgledehjem er en nasjonal sertifiseringsordning. Den gjør det enklere å sikre at de psykososiale behovene ivaretas for beboere i heldøgns eldreomsorg. 

Ideen om å lage en sertifiseringsordning for sykehjem oppsto i Trondheim i 2007, da sykepleierstudentene i lokalforeningen til Livsglede for Eldre mente det måtte være mulig å drive et sykehjem med livsglede som grunnleggende verdi. Dermed ble pilotprosjektet Livsgledesykehjem startet i 2008, i tett samarbeid med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune.  

Klikk for stort bilde Pilotprosjektet ble utviklet sammen med og prøvd ut ved helse- og velferdssentrene Havsteinekra og Buran i Trondheim. Disse to sykehjemmene ble sertifiserte livsgledesykehjem i 2011, og kort tid etter ble prosjektet til den nasjonale sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem (jf. Stortingsmelding 29 (2012 – 2013): Morgendagens omsorg punkt 2.3.2). Sertifiseringsordningen endret navn til Livsgledehjem i mars 2017.

 

Lisbeth Binde Andersen
Livsgledekonsulent,
Narvik kommune

Les mer om Livsgledehjem på livsgledeforeldre.no