Nå gjør vi oss klar for vekst!

Fra venstre: Lars Norman Andersen, assisterende rådmann, Børge Edvardsen Klingan, havnedirektør Narvik Havn, Bjørnar Evenrud, adm. dir. i Narvikgården, Lars Skjønnås, rådmann og Lars Sigurd Eide, næringssjef/direktør i Futurum. Narvik blir hovedsete for det grønne skiftet i nord, og nå starter arbeidet!

Aker Narvik er en realitet, etter lang tids forhandlinger mellom kommunen og Aker, med tilrettelegging for dette fra mange i det lokale utviklingsmiljøet.

Siden før sommeren har Narvik kommunes industrigruppe jobbet med det som i årene fremover kommer til å sette et stort preg på Narviksamfunnet, hele kommunen og Narvikregionen - kanskje også Nord-Norge.

Arbeidsgruppen har bestått av hele tiltaksapparatet til Narvik kommune, representert ved:

  • Lars Skjønnås, rådmann
  • Lars Sigurd Eide, næringssjef/direktør i Futurum
  • Børge Edvardsen Klingan, havnedirektør, Narvik Havn
  • Bjørnar Evenrud, adm. direktør i Narvikgården, Narvik kommunes eiendomsutviklingsselskap
  • Lars Norman Andersen, assisterende rådmann
  • Hugo Storø, ved advokatfirma Eurojuris Nord

Futurum

Narvik Havn

Narvikgården

Det ble lite sommerferie og i perioder lite søvn på industrigruppa, fordi saken har bare vokst og vokst i omfang. Hovedfokuset vårt var å få etablert flest mulig arbeidsplasser, spredt rundt om i hele kommunen.

Industrikonsernet Aker går nå tungt inn i Narviksamfunnet på flere måter og i flere virksomheter.

Dette har vi fått til på grunn av et godt samarbeid mellom kommunens administrasjon og de kommunale selskapene. Og fordi Aker har sett mulighetene og potensialet, og de vil være med på det de og vi håper og tror blir en opptur for hele samfunnet.

Også Nordkraft har bidratt med tilgang til strøm og med etableringer på egne prosjekter på Hergot og i Kvanndalen i Bjerkvik.
Ordfører har vært holdt løpende orientert om arbeidet, lagt til rette for oss og gitt gode arbeidsvilkår. Bl.a. godkjent at rådmannen i perioder kun har viet sin tid til dette arbeidet, at ass. rådmann har steppet inn og tatt unna daglige arbeidsoppgaver. Ordfører har også vært vertskap for gjester og besøkende under hele perioden. Vi har brukt mye tid og ressurser på dette arbeidet de siste månedene, sier Lars Skjønnås.

Mange har bidratt til forarbeidet i alle de tre gamle kommunene og nykommunen, til det som nå blir virkelighet. Dette er resultatet av mer enn to tiår med målrettet arbeid. Kommuneplaner, strategisk næringsplan og masterplan for reiseliv er bare noen av planene som har vært lagt for å komme dit vi er i dag. Vi har en sterk industrikultur i gamle Narvik, Ballangen og Kjøpsvik. 

Og - det er nå arbeidet egentlig starter. Planer skal gjøres til virkelighet.

Du kan lese mer om industrisatsingen her:

Narvik i det grønne skifte

- Til nasjonale finansmedier har jeg sagt at dette kan være starten på en ny rallartid, og det er slik de og andre ser det som skjer i Narvik fra utsiden, sier ordfører Rune Edvardsen. 

- Dette er det vi har jobbet for i mange år. Dette er det som kan være stort nok og viktig nok til å snu den negative befolkningsutviklingen som har pågått siden 1963. Fra færre og færre innbyggere til flere innbyggere.
- Vi har ikke vært rigget for befolkningsvekst. Det har nemlig ikke vært en problemstilling for oss på mange tiår. På sin egen måte er også det en utfordring, men en utfordring vi gleder oss til å ta fatt på, den skal vi løse, det er nemlig et luksusproblem, sier Lars Skjønnås med et smil.

- Ringvirkningene vi har i vente kan bli store. Nå handler det om å se fremover, og legge til rette for alt som kan komme av aktivitet. Vi har allerede begynt å få henvendelser fra andre aktører, som ser hva Aker gjør i Narvik og som gjerne vil være med på det som skal skje, sier Lars Sigurd Eide
Noe av det som kommer til å bety mest nå i årene som kommer er nye unge arbeidstakere. Det betyr flere barn i barnehagene, flere elever, flere klasser, og på sikt kanskje flere skoler. De som er i starten av livene er også kjøpesterke og kan tiltrekke seg flere urbane tilbud. Som igjen gir flere arbeidsplasser, sier Lars Sigurd Eide.

- Avtalen med Aker representerer en unik mulighet for å bryte den negative befolkningsutvikling og demografistruktur i Narvik. Ikke bare har folketallet gått ned, vi får også år for år en større andel eldre. Det er viktig å få et påfyll av yngre mennesker i vårt samfunn for å kunne opprettholde kommunal tjenesteproduksjon og velferdstilbud. At yngre familier flytter hit gir oss denne muligheten
I tillegg til arbeidsplasser har det vært viktig for oss å jobbe med bolyst og attraktivitet. Aker har vist stor interesse for å bidra til å gjøre Narvik attraktiv for fremtidige arbeidstakere. Nye tilbud og aktivitet i Narvik vil komme alle innbyggere til gode, sier assisterende rådmann Lars Norman Andersen

- Samarbeidet med Aker Narvik betyr at Narvikgården har fått med en partner på laget som gir en unik mulighet til å videreutvikle viktige deler av vår eiendomsmasse i sentrum, sier Bjørnar Evenrud, sier administrerende direktør i Narvikgården.
- Avtalene med Aker innebærer at Narvikgården gis mulighet til å investere, klargjøre og videreutvikle nye næringsarealer i hele kommunen, sier Bjørnar Evenrud.

- Narvik havn er internasjonalt kjent og inngår i prioriterte internasjonale transportkorridorer. Havna har kapasitet til økt godshåndtering og transittrafikk. Vi ser frem til å videre utvikle klimavennlige transportløsninger sammen med Aker og øvrige aktører som del av en langsiktig bærekraftig industrisatsing i Narvikregionen og Nord-Norge, sier havnedirektør Børge Edvardsen Klingan