Mulighet for betalingsutsettelse for bevillingsgebyrer og tilsynsavgift

Mulighet for betalingsutsettelse for bevillingsgebyrer og tilsynsavgift for tobakkssalg for serverings- og utelivsbransjen, samt dagligvarehandelen.

Beredskapsgruppen for næringslivet i Narvik kommune har bestemt at bedrifter som har likviditetsproblemer i forbindelse med korona-situasjonen kan søke om betalingsutsettelse for skjenke- eller salgsbevillingsgebyrer og tilsynsavgift for tobakkssalg.

Serverings- og utelivsbransjen er særlig hardt rammet av korona-situasjonen. Dette er altså ment for et tiltak for de som trenger det mest.

Her finner du søknadsskjema:

Søknad betalingsutsettelse

Tilbudet er ment til de bedriftene som er hardest rammet økonomisk, og Narvik kommune oppfordrer de bedriftene som ikke virkelig må søke om utsettelse, om å avstå fra å søke om betalingsutsettelse.

Det kan søkes om inntil 3 måneders betalingsutsettelse utover betalingsfrist.