Minnelig løsning på erstatningssak mot gamle Tysfjord kommune

Vi har blitt enig om en minnelig løsning som innebærer at saken avsluttes mellom partene og overfor domstolene. Det er ikke alltid rettssystemet behøver å være den beste måten å løse slike saker på. Heller enn en potensielt opprivende rettssak som kan være vond for alle involverte parter, så ønsker vi å bruke tiden og ressursene våre på jobbe mot fremtiden. En rettssak med utspring i en nå nedlagt kommune er krevende for de nye kommunene.

Begge søstrene mottar et beløp hver på kr. 2.250.000,-. Begge parter betaler sine egne saksomkostninger. 

- Både vi og Hamarøy er fornøyd med at denne saken nå har blitt løst på en minnelig måte. En slik rettssak ville kunne blitt opprivende og krevende for alle involverte, sier rådmann Lars Skjønnås. 

For videre spørsmål kontakt kommuneadvokat Anette Olsen, mobil 928 65 145