Mer enn dobler strømleveransene til hydrogen- og ammoniakkproduksjon i Bjerkvik

Narvik-prosjektet er den store vinneren i Statnetts tilleggstildeling

Illustrasjon over den komende industrisatsingen i Skoglund ved Bjerkvik. - Klikk for stort bildeBLIR STØRST: Tirsdag reserverte Statnett nye 250 megawatt (MW) i effekt fra Kvandal trafo til industrisatsingen i Skoglund ved Bjerkvik. Med til sammen 480 MW tilgjengelig, representerer dette Norges største uttak av strøm. Aker Horizons

Statnett meldte tirsdag at de nå har tildelt nye 250 megawatt (MW) effekt som Nordkraft industrinett kan ta ut fra Kvandal transformatorstasjon. Dette skal brukes til Aker og Statkrafts produksjon av hydrogen og ammoniakk.

Den nye tildelingen representerer mer enn en fordobling av tildelt kapasitet. Fra før av var det tildelt 230 MW, og til sammen disponerer nå prosjektet i Skoglund 480 MW. Ambisjonen er å utvikle et av Europas største produksjonsanlegg for grønt hydrogen og ammoniakk i Bjerkvik.

– Dette er vi selvfølgelig glad for. Vi har over tid hatt en god og konstruktiv dialog med Statnett. At vi har tydelige og realistiske planer med klare mål for fremdrift, gjør at vi nå får tildelt ytterligere effekt. Med denne tildelingen tar vi et viktig skritt videre i utviklingen av dette prosjektet.

– Det grønne skiftet trenger industri som denne som vi sammen med Statkraft har tatt mål av oss til å utvikle i Narvik. Det bidrar til lokal og nasjonal verdiskaping og trygge langsiktige arbeidsplasser, sier Sverre Isak Bjørn, utviklingsdirektør i Aker Horizons.

Sverre Isak Bjørn, utviklingsdirektør i Aker Horizons. - Klikk for stort bildeSverre Isak Bjørn, utviklingsdirektør i Aker Horizons. Terje Næsje

Denne siste tildelingen til prosjektet kommer etter at Statnett i januar stanset all tildeling av ny nettkapasitet nord for Ofoten (Ofoten trafo i Skjomen) på grunn av de vurderte at det ikke er nok kapasitet i nettet til å innfri alle ønsker om nytt forbruk.

Nå har Statnett gått gjennom og tatt stilling til alle forespørslene, og har reservert 465 MW i økt kapasitet i området. 250 MW av dette går altså til Narvik og Bjerkvik med uttak fra transformatorstasjonen i Kvandal. Dette prosjektet er dermed den store vinneren i den nye tildelingen fra Statnett.

Tildelingen gjør at Skoglund vil få et større effektuttak enn det den planlagte elektrifiseringen av Melkøya kommer til å representere. Dette blir faktisk  Norges største uttak av strøm.

Tildelingen er blant annet gjort mulig gjennom at flere andre tidligere prioriterte prosjekter nå har mistet sine reservasjoner. Det er begrunnet av Statnett med at disse «…ikke har opprettholdt tilstrekkelig realisme og fremdrift». 

– Denne kapasiteten er derfor gitt til andre, modne aktører innen blant annet oppdrett og hydrogen/ammoniakk, forklarer konserndirektør Gunnar G. Løvås for kraftsystem og marked i Statnett i en pressemelding.  

Og prosjektet i Skoglund er et av disse. 

Med den siste tildelingen er anlegget altså sikret 480 MW. Det prosjektet som ligger på tegnebrettet er et anlegg på inntil 600 megawatt. Det betyr at Aker og Nordkraft fortsatt har en jobb med å bearbeide Statnett videre. Trolig ønsker man å kunne ta ut ytterligere om lag 150 MW fra Kvandal transformatorstasjon.

Akkurat nå jobbes det med regulering av de aktuelle områdene for produksjon i Skoglund og utskipning fra Herjangen. Kommende sommer er målet å ha definert produksjonsløsninger, mens endelig investeringsbeslutning kan komme i 2025 en gang. 

Produksjonen kan starte i 2028. 

Det vil være et av de første storskala-anleggene for grønn ammoniakk i Europa, med en forventet produksjon på mellom 1000 og 1500 tonn per dag.

Prosjektet i Skoglund var opprinnelig et datasenterprosjekt i regi av Nordkraft. I 2021 trådte Aker inn i prosjektet, og dette ble etter hvert omdefinert til produksjon av hydrogen og ammoniakk – med et mulig tillegg av datasenteraktivitet. Dette kan komme på plass før hydrogen- og ammoniakkfabrikkene.

I midten av oktober ble det kjent at Statkraft, Europas største produsent av fornybar energi, nå samarbeider med Aker og Nordkraft om å utvikle anlegget i Skoglund.

I tillegg til hydrogen- og ammoniakkproduksjon jobbes det med å se på andre industrier og næringer som kan samlokaliseres og utnytte de store mengdene med overskuddsvarme som vil bli generert fra anlegget.

Rådmann Lars Skjønnås beskriver det som en viktig milepæl at det nå er reservert ytterligere 250 MW i nettkapasitet til Skoglund.

– Vi er et stort steg nærmere at planene kan realiseres og skape et betydelig antall direkte og indirekte arbeidsplasser i kommunen. Det er arbeidsplasser vi trenger for å skape nye inntekter og aktivitet. Dette er et viktig bidrag til arbeidet vårt med å snu langvarig negativ befolkningsutvikling, og for å beholde og utvikle kommunale tilbud som barnehager, skoler og sykehjem.

– Det er viktig å bite seg merke i at det er prosjekter uten tilstrekkelig realisme og fremdrift som er prioritert vekk til fordel for Skoglund, som anses for å være tilstrekkelig modent. Det sier oss noe om hvor viktig det er å være i forkant og ta tidlige posisjoner.

Rådmann Lars Skjønnås. - Klikk for stort bildeRådmann Lars Skjønnås. Kristoffer Klem Bergersen

– For oss som kommune handler det blant annet om å ha en offensiv næringspolitikk og ikke minst om at vi må ha tilstrekkelig med gode næringsarealer til ulike formål – ferdig regulert.

– Og så kan jeg prate mye om at energisituasjonen her i nord er bekymringsverdig. I Narvik har vi mulighet til å skape mange nye arbeidsplasser knyttet til det grønne skiftet. Det fordrer imidlertid at vi har nok tilgang på kraft.

– Jeg lar det være nevnt, samtidig som vi i dag aller mest skal glede oss stort over at industrisatsingen i Bjerkvik nå er et stort steg nærmere en realisering. Det er bra for Narvik, sier Lars Skjønnås.