Melding om lavere fremkommelighet og standard på grusveier

Melding om lavere framkommelighet og standard på kommunale grusveier i Narvik kommune
påskeuken og neste uker.

Veg og park melder at det dessverre vil være lavere framkommelighet og standard på en del av de kommunale grusveiene rundt i hele Narvik kommune videre framover.

Værsituasjonen pr nå og meldt temperatur og nedbør kommende påskeuke vil merkes på tilstanden på disse veiene, med mye vann og tining av overflaten med teleløsning, uten gode fall og grøfter.

Etterslepet på en del av de kommunale grusveier er høyt og endringer i vær på denne tiden av året gir da dessverre slike forhold. Forholdene kan variere stort mellom grusveiene og i tidsrom.

Det kan ikke påregnes utbedringer i den verste perioden, da noe opptørking av vegbanen må skje før reparasjon kan iverksettes.

Veg og park inkludert alle våre entreprenører følger med på utviklingen av forholdene.

Les mer om Veg og parks arbeid her:

Veg og park