Luftkvalitet i Narvik

Visste du at luftkvaliteten i Narvik overvåkes av en måler i Kongens gate (Narvik sentrum) og en på taket til Helsehuset på Frydenlund?

Klikk for stort bilde 

Luftkvalitet er et prioritert tema i Narvik kommune og vi bruker Luftkvalitet i Norge, som er en varslingstjeneste fra Miljødirektoratet og Meteorologisk institutt, for å følge med daglig på luftkvaliteten i kommunen. Piggdekkbruk er en av de største kildene til svevestøv og ved denne tiden når snøen har smeltet i byen men vi fortsatt har piggdekk på for å kunne fare opp til fjells, finnes risiko for høye nivåer av svevestøv. Når nivåene risikerer å nå altfor høye nivåer setter kommunen og Statens Vegvesen inn tiltak for å holde nivåene innen tillatte grenseverdier. 

Her kan du lese mere: 

 https://luftkvalitet.miljostatus.no/