Lokale midler til kulturprosjekter - bli en del av Europeisk kulturhovedstad

Nå har også lokale prosjekter og aktiviteter i hele Narvikregionen mulighet til å søke midler gjennom prosjektet Europeisk kulturhovedstad - Bodø2024.

 

Det er opprettet et lokalt råd for Ofoten, og Narvik kommune skal sammen med Evenes kommune tildele midlene og jobbe frem aktivitet i vårt område. Vi ser etter kreative, publikumsrettede prosjekter og aktiviteter som kan gjennomføres inne eller ute, gjennom hele året.

– Det er viktig med både små og store arrangementer spredt over hele regionen i anledning Europeisk kulturhovedstad. Bodø, men også hele Nordland, er Europeisk kulturhovedstad. Dette er en god mulighet for lokalt kulturliv i hele Ofoten, sier Lena Hope, kultursjef i Narvik kommune.

– Særlig åpningen 3. februar og sankthans/midtsommer er datoer med potensial for å bli store fellesmarkeringer i hele fylket, med små og store arrangementer spredt over hele Nordland, sier Lena Hope.

Du kan lese mer om prosjektet og søke midler på hjemmesidene til Bodø2024:

Lokale kulturmidler

Søknadsfristen er 15. september 2023, og det kan gis opp til 50.000 kroner i støtte per søknad.

Hva er Bodø2024?

Bodø2024 er det største kulturprosjektet i Norge på over 10 år, og det største i Nord-Norge noensinne.

Formålet med Europeisk Kulturhovedstad er å bringe Europas befolkning sammen – med kultur som virkemiddel.

Flere engasjerer seg i arbeidet for å skape engasjement, og Visit Narvik er også av de sterkt involverte fra vår region.

Narvik kommune og vår enhet kultur har også engasjert seg i Ung2024, ungdomsdelen av Bodø2024, der leder for Ung Fritid, Gro Klingenberg, er ambassadør og kontaktperson.