Lars Skjønnas er den første ansatte i den nye kommunen

Lars Skjønnås er den første ansatte i Nye Narvik kommune, som rådmann. I fellesnemndas møte 1. februar 2019 ble det enstemmig vedtatt at fra 1. januar 2020 er det Lars Skjønnås som blir rådmann.

I det samme fellesnemndsmøtet ble omstillingsavtalen vedtatt. Der kommer det tydelig frem at ingen sies opp med begrunnelse i kommunesammenslåingen og alle kommunalt ansatte skal beholde lønna de har i dag. Mer om hvordan prosessen skal foregå kan du lese om i "omstillingsavtalen for Tysfjord, Ballangen og Narvik kommune ved etableringen av Nye Narvik kommune".

  • Nå skal vi jobbe sammen mot noe felles. Nå er tida for å være både raus og inkluderende, sier Lars Skjønnås.

Lars Skjønnås startet som rådmann i Narvik kommune våren 2018, men er tydelig på at rollen han skal gå inn i fra årsskiftet er rådmann for det som i dag er tre kommuner, Ballangen, Tysfjord og Narvik.

  • Det skal være liv og røre og positiv utvikling i hele den nye kommunen, sier Lars Skjønnås.

Lars Skjønnås forteller at han allerede har tydelige tanker om veien videre, men sier samtidig at det er nå først arbeidet med å bygge den nye kommunen starter for alvor.

  • Nye Narvik skal være nytenkende og gjøre bruk av verdiene som ligger til grunn for sammenslåingen. De verdiene er viktige i arbeidet med å bygge en ny kommune. Det arbeidet skjer nå. Det er nå vi bygger den nye kommunen, og det er mye arbeid som skal gjøres. Frem til 2020 blir det å skje mye i et høyt tempo, sier Lars Skjønnås.