Kurs og veiledning - Spillemidler 2022

I høst inviterer Nordland fylkeskommune lag og foreninger, samt kommuner i Nordland til kurs om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Kurset arrangeres i samarbeid med Nordland idrettskrets.

Det legges opp til fysisk og digitale kurs. Frist for påmelding er 25. september 2022.

 • Mandag 3. oktober kl 18.00 Narvik - Nærmere lokalitet kommer
 • Onsdag 5. oktober kl 18.00 Bodø - Nærmere lokalitet kommer
 • Torsdag 20. oktober kl 18.00 Mo i Rana – Scandic Meyergården
 • Mandag 24. oktober kl 18.00 – webinar

Lenke til påmelding under:

Påmelding

Tema for kurset

 • Hvem kan søke om spillemidler?
 • Hva kan man søke om tilskudd til?
 • Hvor mye kan man søke om?
 • Hvordan søke –søknadsprosessen
 • Veiledning av potensielle søkere
 • Andre fylkeskommunale tilskudd til friluftsliv og folkehelse
 • Anleggsfondet til Nordland idrettskrets

Kurset varer i underkant av 2 timer.