Konkurranse for en smart App i samarbeid med UiT

Klikk for stort bildeI samarbeid med IKT-smia arrangerer Narvik kommune ved IT Drift og Utvikling en app-konkurranse for studenter på UiT Norges Arktiske Universitet. Konkurransen tar form som en "arkitekt-konkurranse" og går ut på at studentene ved hjelp av ny teknologi, innsikt og innovasjon skal produsere et forslag til hvordan en ny App for nye Narvik skal se ut.

Det vil være en rekke kriterier knyttet til bidragene og et fagpanel vil avgjøre hvor vidt leveransen støtter kriteriene og prioritere innenfor innsendte bidrag. Ved å innhente ulike ideer og kreative løsninger håper vi å få fram forslag til en løsning som kan være unik og nyttig for regionen. Utgangspunktet for behovet er at man ønsker et "proof of consept" for en mobil-app der turister, besøkende og innbyggere kan få enkel tilgang til lokasjonsbasert informasjon. Dette kan være knyttet til severdigheter, krigsminner, etc. Vi ønsker med dette å se en løsning som ikke bare kopierer eksisterende hyllevareløsninger, men som har et nivå som kan bidra til å underbygge nye Narvik som teknologihovedstaden i nord.

Etter gjennomført konkurranse tas det stilling til om innsendte bidrag kan realiseres og hvordan dette eventuelt skal gjøres.

IKT Smia AS er et lokalt selskap med høy kompetanse innenfor kunstig intelligens, billedbehandling og smarte løsninger og har som hovedmål å være et vekstsenter for teknologi og innovasjon i regionen. IKT Smia vil være arrangør av konkurransen i nært samarbeide med Narvik kommune og Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, UiT – Norges arktiske universitet. Konkurransen vil være knyttet opp mot studenter på Bachelor og Masterstudiet.

Dette blir spennende!

IT Drift og Utvikling