Kongens Fortjenstmedalje for sitt frivillige arbeid og dugnad

Som tidligere ordfører har han vært med på å dele ut slik påskjønnelse til andre. Nå har Einar Gabrielsen selv mottatt Kongens Fortjenstmedalje.

Einar Martin Gabrielsen har mottatt Kongens Fortjenestmedalje og diplom. Han vil bli på et senere tidspunkt bli invitert til Slottet til en mottakelse.

Fortjenstmedaljen ble delt ut på kommunestyrets møte 21. mars. Under kan du lese ordfører Rune Edvardsens tale:

I dag skal jeg dele ut Kongens Fortjenstmedalje til en person som har vært en ressurs i sitt nærmiljø langt ut over det en kan forvente. I mange år.

Det er det mange som har lagt merke til og derfor skal denne påskjønnelsen skje her og nå under kommunestyrets møte.

Vedkommende har over mange år vært og er en samfunnsengasjert person; vedkommende har til og med vært ordfører og er sånn sett en kollega.

Det er først og fremst for sitt frivillige arbeide vedkommende er tildelt Kongens fortjenstmedalje. 

Begrunnelsen for hvorfor vedkommende er tildelt Kongens fortjeneste er mange og lange.  Jeg skal nevne noe:

Dugnadsånd

Her har vedkommendes innsats i bygda vært uvurderlig. Vedkommende sier aldri nei og har naturlig nok sittet i styre og stell for utallige lag og foreninger. Vedkommende påtar seg oppgaver i form av snøbrøyting, henting/levering av utstyr, rydding og vasking etter arrangementer, vedlikehold av bygg osv. Alt som ulønnet arbeid.

Når det gjelder lag og foreninger så har vedkommende innehatt verv i musikken - Kjeldebotn Musikkforening - , spilt i korps..og spiller fortsatt og sørger for at øvingslokalet alltid er presentabelt. Ordføreren har hørt at vedkommende behersker både bass og trombone, og kanskje flere instrumenter.

Vedkommende har fått flere utmerkelser i musikklivet, både lokalt og regionalt. 

Vedkommende synger også i Sangkoret Balklang. 

Vedkommende har jobbet mye for å få til teater, kino og revyer i bygda. 

Vedkommende har vært aktiv innen Kjeldebotn Båtforening, Kjeldebotn Idrettslag, Kjeldebotndagan og Håfjell fiske- og friluftsforening.

Vedkommende har også vært med fra starten av og leder i mange år i Kjeldebotn Bygdeutviklingslag AS.

Vedkommende var en pådriver for å få realisert Kjeldebotn Helse- og aldersbygg. Her tar vedkommende på seg rollen som vaktmester og bistår beboerne med større eller mindre oppgaver, blant annet være kontaktperson mellom beboere og Narvik kommune. Vedkommende har vært medlem i Kjeldebotn Helselag i mange år.

Som dere skjønner er dette en person som virkelig har gjort en innsats for lokalmiljøet sitt. Og som tidligere ordfører har vedkommende vært med på å dele ut slik påskjønnelse til andre. Nå skal vedkommende selv motta den. Det er stas.

Det er derfor med stor ydmykhet jeg nå ber Einar Martin Gabrielsen om å komme frem for å motta Kongens Fortjenstmedalje og diplom. 

Einar Martin Gabrielsen vil på et senere tidspunkt bli invitert til Slottet til en mottakelse.

Gratulerer!