Kommunalsjef oppvekst

Narvik kommune er nå i mål med fast ansettelse av kommunalsjef oppvekst.

Tommy Andrè Eide har takket ja til stillingen.

Stillingen ble publisert bredt i vår med søknadsfrist 01.06.21. Åtte kandidater meldte seg innen søknadsfristens utløp, tre av disse trakk sin søknad tidlig i prosessen. Det er gjennomført en grundig rekrutteringsprosess hvor flere aktuelle kandidater har vært gjennom 1. og 2. gangsintervjuer samt samt bruk av arbeidspsykologisk testverktøy. I tillegg er referanser innhentet.

Rådmann Lars Skjønnås er fornøyd med ansettelsen og har også et enstemmig intervjuutvalg med seg. Eide er utdannet adjunkt og har tilleggsutdanning i kommunal økonomi og budsjettering samt arbeidsrett for kommuner. Han har mange års erfaring som lærer Tysfjord kommune og Narvik kommune. Eide har også flere års ledererfaring, bl.a. som rektor. Siden juli 2020 har han vært konstituert kommunalsjef for oppvekst.

Eide har en meget god kunnskaps- og erfaringsplattform og sterk motivasjon for å videreutvikle hele oppvekstområdet i Narvik kommune. 

Vi ønsker ham lykke til i stillingen!