Kommunalsjef oppvekst er innvilget permisjon

Rådmannen vil med dette informere om at kommunalsjef for området oppvekst, Randi Randal er innvilget permisjon i ett år fra sin stilling fra og med 1. september i år. 

På grunn av avvikling av ferie med videre vil hun ha sin siste arbeidsdag 3. juli i år. Seniorrådgiver Tommy Andre Eide vil fungere som kommunalsjef. Rådmannen vil i samarbeid med fungerende kommunalsjef vurdere det samlede behovet for bemanning i kommunalområde oppvekst for den samme perioden som Tommy Andre Eide fungerer som kommunalsjef. 

Det er synd at vi mister Randi i den perioden vi er inne i nå, spesielt med skolestruktursaken som vi er midt inne arbeidet med. I dette arbeidet er er kommunalsjefen en vesentlig ressurs, vi kunne trengt Randis kapasitet, erfaring og kunnskap i dette viktige arbeidet. Det er egentlig aldri et godt tidspunkt for å miste gode medarbeidere. Hun har fått tilbud om en annen stilling i Bergen som hun ønsker å prøve ut, det respekterer vi selvfølgelig og vi ønsker henne lykke til i ny jobb.

Seniorrådgiver Tommy Eide har vært utlånt fra rådmannens stab til område oppvekst siden sommeren 2019, den siste tiden har han jobbet mest med skolestruktursaken i team med flere saksbehandlere slik at overlapp og videreføring av det pågående arbeidet her skal kunne gå greit.