Kjøpsvik skole feirer 60 år!

24. august 1961 var første skoledag ved daværende Kjøpsnes folkeskole

I dag, nøyaktig 60 år etter åpningen av skolen i Kjøpsvik, var det feiring for elever og lærere. Det ble gjort stas på skolens jubileum med  bursdagssang og tale ved rektor. FAU stilte med kake som ga et ekstra løft på feiringen. 

Skolen, som splitter ny, bar navnet Kjøpsnes folkeskole. Senere ble navnet skiftet til Tysfjord sentralskole og så etter hvert ble den hetende Kjøpsvik skole.

Det planlegges en større markering senere i skoleåret, der hele bygda, og alle andre interesserte vil bli invitert.