Kantklipping på offentlig kommunale veger i sommer

Det utføres kantklipping langs offentlig kommunale veger nå i sommermånedene. Kantklipping gjennomføres en gang i sesongen, på steder der det ut i fra en helhetsvurdering er behov for det. 

Kantklipping langs SleggesvingenArbeidet blir utført maskinelt i en bredde på mellom 1 og 5 meter avhengig av de stedlige forhold. Det vil ikke bli publisert noen plan for gjennomføring, men vi vil på generelt grunnlag anmode befolkningen om å fjerne søppelbokser, kjøretøy/doninger og annet som står i vegarealet, og huseiere om å sørge for å klippe hekk og trær som har vokst seg ut i vegarealet