Inviterer til digital helsekonferanse i Narvik - med høyaktuelle forelesere

Klikk for stort bildeDet er travle og utfordrende tider for oss alle. Da er en slik konferanse bare enda mer viktig. Vi inviterer til digital helsekonferanse, med svært aktuelle temaer!

28. og 29. september inviterer UiT, UNN, Helse Nord og Narvik kommune til digital helsekonferanse. Temaene er samhandling, innovasjon og beredskap.

Helsearbeidere og helseledere i kommuner, sykehus og helseforetak er invitert. Vi ønsker også politikere og andre interesserte velkommen.

Påmelding skjer via Questback:

Påmelding

Fullstendig program kommer snarlig. Se nederst for liste over foredragsholdere.

Helsekonferansen er en oppfølger av konferansen Framtidens Helsetjeneste i 2018, som ble en suksess. Vi ønsker at konferansen skal være en regional og nasjonal arena som gir inspirasjon med gode, konstruktive og fremoverlente foredrag og diskusjoner.

En link fra den helsepolitiske debatten på konferansen i 2018 under:

Krever ny samhandlingsreform - Dagens Medisin  

Konferansen er et samarbeid mellom Helse Nord, UiT Norges arktiske universitetet, Universitetssykehuset Nord-Norge og Narvik kommune.

Noe av bakteppet for konferansen hentes fra denne kronikken:

Slagside for Helse-Norge
 

Innledere:

 • Espen R. Nakstad, fungerende assisterende Helsedirektør i Helsedirektoratet.
 • Anne Grethe Erlandsen, Statssekretær i Helse- og omsorgsdept.
 • Cecilie Daae, AD Helse Nord
 • Anita Schumacher, AD UNN
 • Marit Hermansen, president i Legeforeningen
 • Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk sykepleierforbund
 • Ansgar Gabrielsen, Helseinnovatørene
 • Mads Gilbert, professor UIT/UNN
 • Steinar Pedersen, Samvalgssenteret UNN
 • Kine Jordbakke, prosjektleder og kommuneoverlege
 • Gro Berntsen, Nasjonalt senter for e-helseforskning
 • Wei Deng Solvang, UiT

   

  • Det blir en helsepolitisk debatt om ettermiddag den 28. september, som ledes av redaktør i Dagens Medisin, Markus Moe. Debatten vil streames direkte.
  • Kommuneoverlege Sverre Håkon Evju vil være konferansens programleder.
  • Kursavgift: 499.-
  • Ved påmelding vil man få en egen tilgang til konferansen. 
  • Det søkes godkjenning fra Legeforeningen og Fagforbundet.
  • Detaljer vil komme etterhvert med utfyllende program mm. 
  • Hjertelig velkommen til en svært aktuell og spennende konferanse!