Innbyggerens MinSide er her

Dialogen mellom det offentlige og innbyggere kan være både uoversiktlig og og lite effektiv. Fremtidsvisjonen for mange har vært å kunne ha en enkel løsning - nettside - der man samler informasjon fra det offentlige på en sikker og oversiktlig måte. Den gode nyheten er at  -ja denne løsningen er her og den er nå tilgjengelig for kommunens innbyggere.

Løsningen heter Min side, og er et resultat av en nasjonal satsing på digitalisering og bedre innbyggerdialog med det offentlige. Som innbygger kan du få tilgang på denne tjenesten ved å logge deg på MinSide

I første omgang vil Min side gi deg som innbygger tilgang til post fra kommunen, men flere tjenester er planlagt og under utvikling. Den neste tjenesten som ligger an til en lansering på MinSide er Fiks DigiSos, som er en tjeneste for kommunal behandling av sosialsøknader sendt fra nav.no. Etter dette vil man lansere en løsning der digitale skjema som er sendt til kommunen vil kunne hentes fram i MinSide. Videre utover planlegges det flere løsninger som gir enkel tilgang til folkeregister, matrikkel (kartløsninger), informasjon om egen eiendom, samtykke mm.

MinSide utvikles som en nasjonal felles-komponent som kommuner kan ta i bruk allerede nå med grunn-funksjonalitet som nevnt tidligere. Vi ser fram til den videre utviklingen for at dette skal bli en ennå bedre løsning der man samler det meste av informasjon mellom innbygger og kommune på ett sted. les mer om innlogging på Min side