Høyt nivå på målinger i sentrum på enkelte tidspunkter - støvdempende tiltak iverksatt

Mål av luftkvalitet i Kongens gate har nådd rødt nivå på enkelte tidspunkter rundt rushtid. Støvdempende tiltak er iverksatt av Statens Vegvesen / Veg og Park.

Ved oransje og høyere nivå anbefales ikke risikogrupper å oppholde seg i rød sone.

Ved rødt eller lilla nivå er det fra betydelig helserisiko til høy helserisiko å oppholde seg i rød sone for alle grupper. Små barn kan være mer utsatt enn andre friske personer.
Se mer info om mulige tiltak, helseråd og forurensningsklasser her:

Luftkvalitet - Miljødirektoratet 

Her kan du selv følge med på nivåene av svevestøv i Narvik kommune: https://luftkvalitet.miljodirektoratet.no/maalestasjon/Sentrum

Her kan man lese mer om helseeffektene av svevestøv: https://www.fhi.no/nettpub/luftkvalitet/temakapitler/svevestov/