Hovedutvalg for plan og utvikling 21. juni

21. juni er det hovedutvalg for plan og utvikling. Møtet starter med befaring.

I forbindelse med sak 016/22: Frydenlundsgata 4 behandling av klage på rammetillatelse vil det bli avholdt befaring, som starter klokken 10.00 i Frydenlundsgata 4.

Etter befaringen vil det bli saksbehandling av sakene i kommunestyresalen.

Sakene som behandles er:

  • Kjøpsvik og omegn bygdeutviklingslag - søknad om godkjenning
  • Frydenlundsgata 4 behandling av klage på rammetillatelse
  • Fastsetting av Planprogram - Detaljregulering for Hergot Energipark

Sakspapirer til møtet er tilgjengelig i Narvik kommunes innsynsportal:

Sakspapirer 21. juni