Har satt spor med seks ord

Klikk for stort bildeBilde: Ordfører Rune Edvardsen, lærer Ida Brækkan og prosjektleder Alexander Andersen er imponert over bidragene fra ungdomsskoleelevene. Kristoffer Klem Bergersen/Narvik kommune Som en del av kultursatsingen i forbindelse med etableringen av den nye kommunen fikk alle ungdomsskolene tilbud om å være med. Gruppen som jobbet med kultursatsingen ønsket å forene ungdomsskoleelever fra hele den nye kommunen om en felles oppgave.

Ungdomsskoleelever fra Kjøpsvik, Skjomen, Narvik og Bjerkvik har skrevet seksordsnoveller som nå er samlet mellom to permer.

Målet var å etablere kontakt mellom ungdom i hele den nye kommunen, fremme kunnskap og interesse om alle delene av kommunen og samtidig bidra til å øke skrivelysten blant ungdom.

Elevene ble utfordret til å skrive en seksordsnovelle til et bilde tatt på deres hjemsted før bildene ble sendt til elever på en annen skole som skrev seksordsnoveller til de samme bildene.Kjøpsvik skole, Skjomen skole, Narvik ungdomsskole og Bjerkvik barne- og ungdomsskole takket ja til å delta i prosjektet og nå foreligger resultatet mellom to permer.

– Jeg er imponert over resultatet, sier ordfører Rune Edvardsen.

– Ungdommene har satt spor og jeg håper dette også har bidratt til å fremme kunnskap og kontakt mellom ungdom i hele kommunen, sier en stolt ordfører som retter en stor takk til elevene og lærerne som har deltatt.

Stiftelsen Vinterfestuka ble engasjert til den praktiske gjennomføringen og Ida Brækkan som er Svarta Bjørn og lærer på Narvik ungdomsskole har bidratt til det faglige innholdet. 

Prosjektet skulle vært avsluttet i Vinterfestuka, men koronapandemien førte som kjent til at Vinterfestuka ble avlyst.

– Alle elevene som deltok var invitert til en markering som skulle gjennomføres i Vinterfestuka. Det var bestilt busser og elevene var også invitert til en gratis konsert, men også dette måtte dessverre avlyses, forteller prosjektleder Alexander Andersen i Stiftelsen Vinterfestuka.

Det meste av prosjektet ble likevel gjennomført og nå er det laget et hefte som viser mangfoldet av bidragene som kom inn. Alle som deltok har fått hvert sitt hefte i tillegg til at skolene har fått et trykk av en spesiell mosaikk formet som kommunevåpenet.  Dette er laget av Marita Ivarsson Elverum og består av alle bildene som elevene har tatt.