Gatespyling i Narvik sentrum

I begynnelsen av mai måned hvert år gjennomfører kommunen gatespyling i Narvik sentrum. Spylingen er et samarbeid mellom Veg og park, Ofoten brann IKS og Statens vegvesen.

Gatespyling utføres i perioden 8 - 11.mai i tidsrommet fra klokken 17.00 til 23.00.

  • Mandag 8.mai: Brugata fra Kirkegata til torvet, Torgsvingen og Torvområdet (Torgsvingen utføres mandag 09-11:00 på grunn av øvelse for nødetater 17-21:30).
  • Tirsdag 9.mai: Dronningens gate fra Tøttaveien til Mimerbakken, med tverrgater mot E6.
  • Onsdag 10.mai: Dronningens gate fra Mimerbakken til Breibakken, med tverrgater mot E6.
  • Torsdag 11.mai: Parkeringslommer langs E6 Kongens gate fra torvområdet til Breibakken.

Statens Vegvesen vil utføre gatespyling av E6 gjennom Narvik sentrum i samme periode.

Ditt bidrag

Vær oppmerksom! Berørte parkeringsarealer sperres av i forkant. Vi henstiller bilister til ikke å parkere
på disse steder i de nevnte perioder.
 
Vi ber huseiere være behjelpelig og gjøre rent sine fortau før gatespylingen utføres (jfr.
politivedtektene).
 
NB! Værforbehold.

Veg og park/ Ofoten Brann IKS