Gatespyling i Narvik sentrum

I begynnelsen av mai måned hvert år gjennomfører kommunen gatespyling i Narvik sentrum. Spylingen er et samarbeid mellom Veg og park, Ofoten brann IKS og Statens vegvesen. Gatespyling utføres i perioden 6 - 11. mai i tidsrommet fra
kl.17.00 til 23.00.

  • Fredag 6.mai: Brugata fra Kirkegata til torvet, Torgsvingen og Torvområdet.
  • Mandag 9.mai: Dronningens gate fra Tøttaveien til Mimerbakken, med tverrgater mot E6.
  • Tirsdag 10.mai: Dronningens gate fra Mimerbakken til Breibakken, med tverrgater mot E6.
  • Onsdag 11.mai: Parkeringslommer langs E6 Kongens gate fra torvområdet til Breibakken.

Statens Vegvesen vil utføre gatespyling av E6 i Narvik sentrum i samme periode.

Ditt bidrag
Berørte parkeringsarealer sperres av i forkant. Det sendes ut sms til berørte beboere i områdene som skal rengjøres. Vi henstiller bilister til ikke å parkere på disse steder i de nevnte perioder.

Vi ber huseiere være behjelpelig og gjøre rent sine fortau før gatespylingen utføres (jfr. politivedtektene).

NB! Værforbehold.

Veg og park/ Ofoten Brann IKS