Gatespyling i Narvik sentrum

I begynnelsen av mai måned hvert år gjennomfører kommunen gatespyling i Narvik sentrum. Spylingen er et samarbeide mellom Veg og park, Ofoten brann IKS og Statens vegvesen.

Gatespyling utføres i perioden 5.mai - 13.mai i tidsrommet fra kl. 17.00 -  23.00

Klikk for stort bilde 

Tirsdag 5. mai:   
Brugata fra Kirkegata til torvet

Onsdag 6. mai:
Torgsvingen og Torvområdet

Mandag 11. mai:   
Dronningens gate fra Brannbakken til Mimerbakken, med tverrgater mot E6

Tirsdag 12. mai:
Dronningens gate fra Mimerbakken til Breibakken, med tverrgater mot E6

Onsdag 13. mai:
Parkeringslommer langs E6 Kongens gate fra torvområdet til Breibakken

Statens Vegvesen vil utføre gatespyling av E6 i Narvik sentrum i samme periode.
 

Ditt bidrag
Berørte parkeringsarealer sperres av i forkant. Det sendes ut sms til berørte beboere i områdene som skal rengjøres. Vi henstiller bilister til ikke å parkere på disse steder i de nevnte perioder.

Vi ber huseiere være behjelpelig og gjøre rent sine fortau før gatespylingen utføres (jfr. politivedtektene).

NB! Værforbehold.

Veg og park/ Ofoten Brann IKS