Gatespyling i Narvik sentrum 2021

Klikk for stort bildeI begynnelsen av mai måned hvert år gjennomfører kommunen gatespyling i Narvik sentrum. Spylingen er et samarbeide mellom Veg og park, Ofoten brann IKS og Statens vegvesen.

Gatespyling utføres i perioden 5. - 11.mai i tidsrommet fra
kl.17.00 til 23.00
  
Onsdag 5.mai:
Brugata fra Kirkegata til torvet, Torgsvingen og Torvområdet
Torsdag 6.mai:   
Dronningens gate fra Tøttaveien til Mimerbakken, med tverrgater mot E6
Mandag 10.mai:
Dronningens gate fra Mimerbakken til Breibakken, med tverrgater mot E6
Tirsdag 11.mai:
Parkeringslommer langs E6 Kongens gate fra torvområdet til Breibakken

Statens Vegvesen vil utføre gatespyling av E6 i Narvik sentrum i samme periode.

Ditt bidrag
Berørte parkeringsarealer sperres av i forkant. Det sendes ut sms til berørte beboere i områdene som
skal rengjøres. Vi henstiller bilister til ikke å parkere på disse steder i de nevnte perioder.
 
Vi ber huseiere være behjelpelig og gjøre rent sine fortau før gatespylingen utføres (jfr.
politivedtektene).
 
NB! Værforbehold.

Veg og park/ Ofoten Brann IKS

Ansvarlig: Trond Solberg