Fritidsmesse i Ballangen var suksess

Narvik kommune ved enhet kultur arrangerte fritidsmesse i Ballangen flerbrukshall lørdag 2. september. 

Hele 20 lag og foreninger fra Ballangen og Kjeldebotn hadde stand for å rekruttere nye medlemmer og vise frem sine aktiviteter for innbyggerne. 

Målet med fritidsmessen var at de lokale lag og foreningene skulle vise seg frem, få nye medlemmer, samt at innbyggerne skulle få se hvor mange ulike fritidsaktiviteter det er mulig å holde på med i Ballangen. 

Grad av trivsel og bolyst henger gjerne sammen med de sosiale relasjonene som vi er en del av i hverdagen. 
Sosiale møteplasser som skaper tilknytning til stedet og bånd mellom innbyggerne er viktig for trivsel. Deltakelse i frivillige lag og foreninger gir i tillegg til vennskap, mestringsfølelse og styrker fysisk og psykisk helse.

Et levende og mangfoldig tilbud er den beste garantien for at en kommune er attraktiv å bo i. For å øke bolyst og tilrettelegge for økt tilflytting til Narvikregionen vil det være sentralt å øke kompetansen i regionens lag og foreninger, samt øke tilgjengeligheten på aktiviteter og tilbud.

De besøkende som var innom hallen, fikk prøve ut både instrumenter, frisbeegolf, utstyr og aktiviteter som lag og foreningene tilbyr.

Vi er fornøyd med arrangementet og oppmøtet i hallen og planlegger at fritidsmessen skal blir et årlig arrangement, forteller tilflytterkoordinator Ida Mari F. Larsen og Marte Amundsen fra Ballangen Frivilligsentral.