Frisklivssentralen inviterer til tur

Klikk for stort bildeFriskliv- og mestringstjenesten er endelig kommet igang med tilbud etter å ha bistått i arbeidet med testing av covid-19 i Narvik. Samtidig som tjenesten nå planlegger og tilpasser seg til den nye kommunen, vil teamet som består av Ingrid, Arne, Agnete og Frode gjennomføre to ukentlige lavterskelturer i nærområder over hele kommunen vår. Turene er planlagt helt frem til utgangen av juni.  Målgruppen for turene er de som ønsker å være fysisk aktive og få innspill til hvor man kan være det i Narvik kommune, samt delta i et sosialt fellesskap.

Fra høsten vil de starte opp med individuelle helsesamtaler og gruppetrening.  Helsesamtalene er for de som ønsker veiledning for å komme i gang med livsstilsendring, da med fokus på fysisk aktivitet, kosthold og for eksempel røykeslutt. 

Friskliv- og mestringstjenesten er organisert under Helse og velferd, sammen med Fysio-  og ergoterapitjenesten i Enhet for Helse og rehabilitering. Tjenesten holder til i Sykehusveien,  3A, i 2.etg. 8516 Narvik. 

Ta gjerne kontakt på mail: frisklivogmestring@narvik.kommune.no

Telefon: 76 91 34 13/ 76 91 30 02 eller  480 67 176

For å se oversikt over turene som er planlagt, lik deres Facebook-side «Friskliv og mestring i Narvik».

 

Link til Facebookside