Forkjørsveg

Klokka 13.00 i dag ble skiltene avduket og forkjørsveg innført på følgende strekninger:

  • Diagonalgata mellom Dronningens gate og Tøttaveien
  • Alleen - Stadionbakken - Lillevikveien mellom Tårnveien og Ørnveien

Hensikten er å klargjøre vikepliktforholdene i kryss og på den måten øke fremkommelighet og trafikksikkerhet på vegstrekninger med en overordnet funksjon.

Veg og park
Narvik kommune