Folkehelseuka 2024 - meld inn aktiviteter til programmet

Folkehelseuka 2024 arrangeres 09. - 15. september og Narvik kommune ønsker å invitere alle lag og foreninger, skoler, barnehager, bedrifter, innflyttere, innbyggere, pensjonister, eldre og unge til å bidra ved å melde inn aktiviteter.

Folkehelseuka er en årlig tradisjon i Nordland hver høst.

Folkehelseuka skal bidra til å sette ekstra fokus på folkehelse og synliggjøre det frivillige arbeidet som skaper de gode tilbudene og aktivitetene vi har i kommunen. Alle tiltak som setter aktivitet, sosialt samvær, friluftsopplevelser og/eller sunt kosthold på agendaen, bidrar til økt folkehelse.

Mer informasjon:

Folkehelseuka - nfk.no

Dere kan bidra ved å melde inn små, enkle tiltak og aktiviteter som dere har lyst å arrangere denne uken, gjerne utendørs. Det kan være enkeltstående arrangementer, eller det kan være de faste aktivitetene som lag og foreninger allerede arrangerer.

Eksempel på aktiviteter kan være fellesturer, strikkekafé, dans, matlaging, kurs/foredrag, trening, små konserter, konkurranser, sosialt samvær m.m.

Alle som ønsker å bidra til å markere Folkehelseuka 2024 oppfordres til å melde inn tiltak til oss innen 16. august. Det vil bli laget et felles program for hele kommunen, der aktivitetene markedsføres og distribueres via ulike kanaler.

Sammen kan vi lage en fantastisk uke, med ulike aktiviteter for store og små!

For innmelding av aktiviteter/tiltak, send e-post til mariell.eriksen@narvik.kommune.no