Folkehelseinstituttets informasjon om coronaviruset

Folkehelseinstituttet har oppdatert informasjonen om coronaviruset.

Se Folkehelseinstituttets nettside 

Forhindre smitte
Vi ønsker å begrense smitte og forhindre et utbrudd i Norge. Det betyr at det er viktig å sette i gang informasjonstiltak der det er mange reisende.

Vedlagt er viktig informasjon rettet mot personer som kommer til Norge, personer som jobber i kontakt med turister og personer som kommer til Norge, og hygieneinformasjon til publikum generelt. 

Hygieneplakat

Råd om isolering i hjemmet

Tiltak ved risiko for smitte