Flyttet til Tekonologiveien 2A

Enhet barnevern og ressursteam har 02.12.19 flyttet til nye lokaler i Teknologiveien 2A, 3.etg.

De nås som vanlig på tlf. 76 91 34 16