Fellesnemnda 26. februar i opptak.

26. februar var det møte i fellesnemnda - her kan du se møtet i opptak.

Møtet 26. februar var det møte i fellesnemnda. Møtet ble holdt i Norcems klubbhus i Kjøpsvik.

Her kan du lese mer om hva som ble vedtatt på møtet.

Blant annet presenterte og leverte konsulentene PwC deres sluttrapport med forslag til både politisk og administrativ organisering av Nye Narvik kommune .

Rapporten om politisk og administrativ organisering kan du lese mer om her.