Familie og kultur på Stortinget på besøk i Narvik

Klikk for stort bildeFra venstre: Irene Hansen og Kine Andersen på helsestasjonen og skolehelsetjeneten, Morten Borgen, enhetsleder for barnevern og ressursteam, og kommunalsjef Heidi Eriksen Laksaa.   Representanter fra Stortingets familie- og kulturkomite var torsdag på besøk i Narvik.

Kommunen formidlet for stortingspolitikerne hvordan vi kartlegger barn og unges situasjon i Narvik kommune:

  • Hva vi har av tilbud og tjenester
  • Hva er våre utfordringer

    

 

 

Møtedeltakerne fulgte opp med både relevante spørsmål og refleksjoner, og tar med seg tilbakemeldingene og erfaringene fra Narvik. I tillegg fortalte ordfører Rune Edvardsen om planene for VM i Nord-Norge, med Narvik som vertsby.

 De av deltakerne på orienteringen som sitter som stortingsrepresentanter lyttet interessert når Rune Edvardsen fortalte, spesielt med bakgrunn i den nylig leverte søknaden om statsstøtte til VM i alpint.

Klikk for stort bildeKommunalsjef for Omsorg og mestring, Heidi Eriksen Laksaa orienterer for stortingspolitikere. 

 

 

Klikk for stort bildeFra venstre: Solveig Torsvik, Irene Hansen, Morten Borgen, Mina Hauglie, Kine Andersen, Roger Bergersen, Trond Giske, Tina Josefine Denstad, Kjersti Stenseng, Rune Edvardsen, Ragnhild Løkås, Kari Henriksen og Heidi Eriksen Laksaa.

 

 


Klikk for stort bildeMorten Borgen på enhet barnevern og ressursteam orienterte.