Enorme snømengder

Store mengder snø skaper utfordringer i Narvikregionen søndag 4. februar.

Illustrasjon med Narvik kommunes logo. Står kun "informasjon fra Narvik kommune" på en plakat. - Klikk for stort bilde

Stort snøfall skaper utfordringer både i trafikken og med stengt Beisfjordvei.

Rett over 20.00 søndag kveld melder Nordland fylkeskommunes geolog at Beisfjordveien er åpen.

I forbindelse med helgens store snøfall ber Narvik kommune og Ofoten Brann våre innbyggere om å holde seg hjemme, så langt det lar seg gjøre i dag søndag. Det er utfordrende fremkommelighet for både brøytemannskaper, hjemmetjenesten og nødetater.

Ofoten Brann melder søndag ettermiddag at de har store problemer med framkommelighet - overalt.

Brannbilene er store, og det har falt mer snø enn brøytemannskapene rekker ta unna. Narvik kommunes brøytemannskaper og våre underentreprenører har kjørt uten stans siden natt til søndag, men så snart de har brøytet en vei så fylles den igjen av snø i løpet av kort tid.

Våre brøytemannskaper har direkte kontakt med brannvesenet, og hvis det blir behov så vil de kjøre foran brannbilene slik at de kommer fram dit de må.

Stengt Beisfjordvei

For oppdateringer på Beisfjordveien følg med på Statens vegvesens Trafikkemeldinger på 175.no

Trafikkmeldinger - 175.no

Narvik kommune følger situasjonen, og har utstyr klart inne i Beisfjord hvis veien blir stengt over tid. Det inkluderer brannbil og medisinsk utstyr. Vi har også mannskaper tilgjengelig, som har hatt opplæring i bruk av utstyret. Narvik kommunes kriseledelse har også mulighet til å sende inn båt ved behov.

Ved behov for akutt hjelp ta kontakt med de vanlige nødnummer:

  • 113 - Ambulanse og medisinsk nødtelefon
  • 110 - Brann og større ulykker
  • 112 - Politi og redningssentral

Beisfjordveien stengt på grunn av ras

Fylkesvei 7570 Beisfjordveien ble stengt tidlig søndag morgen på grunn av ras. Skredet ble naturlig utløst, og nådde ikke ned til Beisfjordveien.

Skredet ble fanget opp av det automatiske varslingsanlegget, og bommen gikk ned.

04.02.2024 06:46

Geologer skal undersøke

Klokken 07:21 varslet operasjonssentralen Narvik kommune og informerte om at bommen var nede på grunn av ras.

Geologer skal undersøke skredfaren.

04.02.2024 07:21

Snøskredvarsel for Ofoten

Varsom.no melder om faregrad 3 - betydelig snøskredfare i Ofoten:

Snøskredvarsel for Ofoten - Varsom.no

Oppdatert søndag kl 9: Nedbørsprognosene for regionen er oppjustert, det kan komme opp mot 30 mm nedbør. Enkelte skred vil kunne løsne av seg selv når det bygger seg opp mye fokksnø over kort tid. 

Unngå terreng som har samlet fokksnø, der vil du lett kunne løse ut skred. I områdene som har fått mest snø siste dagene kan skred bli store. 

Vær obs på at det i naboregion Indre Troms er observert et svakt lag av kantkorn høyt i snødekket. Er dette tilfelle også for Ofoten vil det kunne være svært lett å løse ut skred noen steder og skred vil kunne løses ut på avstand.

 

04.02.2024 09:33

Narvik kommune ivaretar liv og helse

I løpet av morgentimene søndag har Narvik kommune gjort følgende:

  • Berørte enheter i kommunal helsetjeneste er varslet
  • Narvik kommunes eiendomsforvaltning prioriterer brøyting hos hjemmesykepleien
  • På grunn av store snømengder har hjemmesykepleien mulighet for å parkere biler både hos Ofoten Brann og hos Amfi kjøpesenter
  • En ansatt hos hjemmesykepleien som bor i Beisfjord håndterer pasienter som bor i Beisfjord
04.02.2024 10:00

Innsatsgruppa i Beisfjord

Narvik kommune har en egen innsatsgruppe i Beisfjord. Den består av kommunalt ansatte, som samles ved ekstraordinære hendelser, for å yte ekstra bistand ved behov, i samarbeid med bygdeutvalget i Beisfjord.

Det er også helsepersonell i innsatsgruppen.

Klokken 10:27 ble innsatsgruppa varslet om situasjonen med stengt vei.

04.02.2024 10:27

Geolog varsler ny vurdering

Statens vegvesens trafikksentral varsler ny vurdering om Beisfjordveien 16:00.

04.02.2024 13:42

Ny vurdering klokken 17.00

15.39 melder Statens vegvesen om ny vurdering klokken 17.00

Følg med for oppdatering på Statens vegvesens Trafikkemeldinger på 175.no

Trafikkmeldinger - 175.no

04.02.2024 15:39

Utfordringer med framkommelighet

Ofoten Brann melder at de har store problemer med framkommelighet - overalt.

Brannbilene er store, og det har falt så mye snø at framkommeligheten er sterkt redusert. Narvik kommunes brøytemannskaper har direkte kontakt med brannvesenet, og hvis det blir behov så vil de kjøre foran brannbilene slik at de kommer fram dit de må.

04.02.2024 17:00

Opprydningsarbeid pågår

Oppdatering fra Vegtrafikksentralen:

Opprydningsarbeid (trafikk), vegen er stengt.

Åpning pågår, vil ta noe tid. Vegen forventes åpnet i løpet av kvelden (senkveld).

Vegtrafikksentralen - 175.no

04.02.2024 17:18

Entreprenør har begynt å rydde Beisfjordveien

Nordland fylkeskommune melder at entreprenør har begynt å brøyte Beisfjordveien. Geolog fra fylket har undersøkt veien, og melder at raset var stopper rundt 150 meter over veien.

Nordland fylkeskommune regner med at veien åpner i dag søndag 4. februar rundt 21.00.

Følg med på 175.no for oppdateringer:

Veitrafikksentralen - 175.no

04.02.2024 18:08

Beisfjordveien åpen

Rett over klokken 20.00 melder Nordland fylkeskommunes geolog at Beisfjordveien er åpen.

04.02.2024 20:02