Enkelte postnummer endres - Narvik, Ankenes og Skjomen berørt

Posten en gjennomgang av postnummerstrukturen i Norge og dette kan medføre enkelte endringer og justeringer

Ønsker om endringer kommer i hovedsak fra postmottakere, vel/grendelag eller kommuner
på grunn av lokale og gjerne historiske forhold.

Det opplyser Posten selv.

I enkelte tilfeller gjennomføres også endringer som følge av at Posten får produksjons- eller logistikkmessige fordeler som igjen kommer kundene til gode i form av bedre kvalitet og bedre service, opplyser Posten i en orientering til Narvik kommune.

Dette er postnumrene som er berørt i denne omgangen:

  • Den nordlige delen av postnummer 8517 Narvik endres til nyopprettet postnummer 8519 Narvik
  •  En del av postnummer 8520 Ankenes endrer postnummer til nyopprettet postnummer 8521 Ankenes
  • Postnummer 8523 Elvegård endrer navn til 8523 Skjomen
  • En del adresser med postnummer 8520 Ankenes endres til 8523 Skjomen
  • Postboksadresser endrer ikke postnummer

Posten endrer postnumrene i Matrikkelen 1.10.2019 og besørger informasjon til de som får
ny postadresse.

Posten oppdaterer postnummersøket på www.posten.no, nedlastingsfiler, postnummerkart samt informasjon til store avsenderregistre.

Folkeregisteret og Brønnøysundregistrene er blant de som mottar endringene direkte fra Matrikkelen.

Se vedlagt informasjon fra Posten for mer detaljert informasjon, eventuelt ta direkte kontakt med Posten.

Klikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bilde