Elevkonsert i Narvik kulturskole

Torsdag kveld holdt sangelever fra Narvik kulturskole konsert i Sjømannskirken i Narvik.

Narvik Kulturskole, underlagt enhet Kultur i Narvik kommune, arrangerte en flott konsert med elever fra både Narvik og Ballangen torsdag. Den store oppslutningen om konserten, med nærmere tjue elever som deltok, indikerer tydelig en stor popularitet for sangtilbudet ved skolen.

Konserten presenterte et variert program bestående av solosang, duetter og gruppesanger. Elevene får undervisning fra sanglærer Jurgita Juozuniene, som ledet konserten i går, samtidig som hun også koret og akkompagnerte noen av elevene på piano. Tor Eirik Nergård bidro som akkompagnatør på noen av stykkene, mens trommelærer Torbjørn Engan sørget for afrikanske rytmer på Congas-trommer for de yngste elevene.

Elevenes prestasjoner var imponerende og mangfoldige, med repertoaret som spente over pop-ballader, musikalsanger, ukrainske melodier, barnesanger og litauisk sang.