E6 Skjellevikskaret stenger på grunn av rasfare

Statens vegvesen stenger E6 Skjellesvikskaret mellom Efjorden og Skarberget fergeleie på grunn av rasfare.

Steningen gjelder fra lørdag 22. januar 21.00 til mandag 24. januar 11.00.

Skjellesvikskaret trafikkmelding Statens vegveen Stengingen av E6 betyr at fastboende er isolert mellom Skjellesvikskaret og Skarberget fergeleie i denne perioden. Det er heller ikke mulig med vinterdrift av de to kommunale veiene i området, Eideveien og Lysvollveien.

Skarberget fergeleie er ikke i virksomhet for tiden.

Informasjon på Statens vegvesens sider:

Trafikkmeldinger

Narvik kommunes kriseledelse kan kontaktes på beredskapstelefon: 951 54 500