Direktesending kommunestyret 16. juni

Kommunestyret 16. juni sendes direkte på Narvik kommunes Youtube-kanal.

Formannskapet 28. oktober 2021. 

Ved å følge Narvik kommune på Youtube kan du også få varsler om når direktesendingene starter:

 

 

Blant sakene som behandles er:

 • Narvik Havn KF - årsregnskap og årsberetning 2021
 • Narvik Vann KF - årsregnskap og årsberetning 2021
 • Narvik Vann - overtakelse av Fagerjord vannverk
 • Kontrollutvalgets sak - bestilling forvaltningsrevisjon Ballangsleira
 • Kontrollutvalgets sak - forvaltningsrapport saksutredninger og oppfølging av politiske vedtak
 • Narvik kommunes årsregnskap 2021
 • Tertialrapport 1/2022
 • Fusjon mellom Nordkraft AS, Trollfjord AS og Andøy Energi
 • Eierskapsmelding 2022
 • Status på to felles avkjørsler i Smineslia samt en veg i Hundholmen
 • Søknad om støtte til NM 2022

Sakspapirene er tilgjengelig på Narvik kommunes innsynsportal:

Sakspapirer 16. juni

Direktelenke til sending og opptak av møtet: