Direktesending av hovedutvalg 13. oktober

13. oktober gjennomføres alle 3 hovedutvalg i Narvik kommune. De sendes alle direkte.

Politiske møter i Narvik kommune sendes direkte på kommunens Youtube-kanal. Ved å følge kanalen får du varslinger når politiske møter sendes direkte:

 

 

13. oktober 2020 gjennomføres det møter i alle 3 hovedutvalg. Sakspapirene er tilgjengelige på Narvik kommunes innsynsportal:

Hovedutvalg helse og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og kultur

Hovedutvalg plan og utvikling

Møtene gjennomføres både som fysiske og digitale møter, mens hovedutvalget for plan og utvikling starter med en befaring. Alle møtene er også tilgjengelig i opptak etter at møtene er gjennomført.

Direktelenke oppvekst og kultur:

Direktelenke plan og utvikling:

Direktelenke helse og omsorg: